Monthly Archives: October 2012

Aluan Dari Pengerusi JARUM

Assalamualaikum, Segala puji Tuhan sekelian alam, Selawat serta Salam kepada Nabi Muhammad s.a.w, ahli keluarga para sahabat baginda. Saya selaku pengerusi Pertubuhan Jaringan Ummah Kelantan (JARUM) amat bersyukur dengan penubuhan JARUM dan