Info

Pertubuhan Jaringan Ummah Kelantan (JARUM) ditubuhkan pada 3 Oktober 2012 dengan nombor pendaftaran PPM-002-03-03102012. JARUM yang kini merupakan salah satu badan bukan kerajaan ingin bersama bergandingan dengan badan bukan kerajaan yang lain tetapi dengan objektif dan matlamat yang berbeza.

JARUM ditubuhkan untukĀ  memastikan agar umat Islam dan masyarakat berada dalam landasan akidah Islam yang betul. JARUM berusaha untuk menyebarkan maklumat dan pengetahuan yang berasaskan Al-Quran & As-Sunnah agar Umat Islam di Kelantan sentiasa berada di landasan yang betul iaitu Ahlu Sunnah Wal Jama’ah (ASWJ)

Pusat operasi JARUM terletak di Wakaf Che Yeh, Kota Bharu, Kelantan.

Pejabat JARUM

office4

office3

office2

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *